Helsinki Citizens' Assembly-Vanadzor

menu

Իմացեք, թե որ ատամնաբուժական ծառայություններն են Ձեզ համար անվճար, եթե Դուք սոցիալապես անապահով կամ առանձին (հատուկ) խմբի ներկայացուցիչ եք

June 18, 2019

Գործունեություն | Իրավական աջակցություն | Իրավական աջակցություն | Ծրագիր։ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կայունությունը՝ ՀՀ-ում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մարտահրավերների լույսի ներքո 2019 | Հրապարակումներ | Նորություններ | Տեղեկատվական արշավ

Հելսինկյան քազաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ հաճախ են դիմում բնակչության տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ՝ իրենց հասանելի անվճար ծառայությունների մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

 

Հաշվի առնելով դա՝ ներկայացնում ենք բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբի ներկայացուցիչներին հասանելի անվճար կամ համավճարով (պետություն՝ 65 %, շահառու՝ 35%) տրամադրվող ատամնաբուժական ծառայությունները՝ ըստ առանձին խմբերի։

 

ՀՀ Կառավարության 11092013 թվականի  թիվ 45-Ն որոշման Հավելված 1-ի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է նեղ մասնագիտացված և մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում, ինչպես նաև խառը` մեծահասակների և մանկական ստոմատոլոգիական առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում, իսկ տվյալ տարածքում վերջիններիս բացակայության դեպքում` տարածքային բժշկական կենտրոնների ամբուլատոր ծառայությունների ստոմատոլոգիական բաժանմունքներում կամ կաբինետներում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից վերոնշյալ ծառայությունների իրականացման համար տրվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղվելու լիցենզիա և տեղադրված է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում»:

 

Նույն հավելվածի 3-րդ մասն էլ սահմանում է «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ պայմանագիր ունեցող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության կողմից, անվճար ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում տվյալ քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթուղթը և ՀՀ Կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված խմբերից որևէ մեկին պատկանելության փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը: Իսկ երեխաների համար (0-ից 8 և 12 տարեկան) անվճար ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում ծննդյան վկայականը»:

 

Թե կոնկրետ որ հաստատությունները պայմանագիր ունեն այդ ծառայությունները մատուցելու, տեղեկատվություն չգտանք, և այդ նպատակով զանգեցինք ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գծին։ Հայտնեցին, որ Նախարարության կայքէջում այդ տեղեկատվությունը չկա, և որ քաղաքացիներն այդ տեղեկատվությունը կարող են ստանալ մարզպետարաններից։

 

Լոռու մարզպետարանից էլ բանավոր ներկայացրին հաստատությունների ցանկը, բայց կրկին նշեցին, որ այդ տեղեկատվությունը հրապարակված չէ։

 

Այսպես՝ Լոռու մարզում անվճար/համավճարով ատամնաբուժական ծառայություններ են տրամադրում Վանաձորի թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան, Վանմեդ բժշկաստոմատոլոգիական կենտրոնը, Սպիտակում և Տաշիրում այդ ծառայությունները տրամադրվում են տեղի բժշկական կենտրոններում, Ստեփանավանում և Ալավերդիում՝ տեղի ստոմատոլոգիկան պոլիկլինիկաներում։

 

Լոռու մարզպետարանից տեղեկացրին, որ ոչ Առողջապահության նախարարության կողմից, բայց կրկին անվճար ատամնաբուժական ծառայություններ է տրամադրում նաև ՔՈԱՖ-ի կողմից Դսեղ գյուղում բացված կենտրոնը, որտեղ սպասարկվում են Դսեղի և շրջակա գյուղերի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները։

 

Անվճար/համավճարով ծառայությունները ստորև ներկայացնում ենք տեքստային և պատկերավոր ձևով․

 

1․ Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված՝

 • 30․01-35․00 անապահովության միավոր ունեցող
 • Մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • 65 տարեկանից բարձր անձինք
 • 35․01 անապահովության միավոր ունեցող 18 տարեկանից բարձր անձինք

Անվճար

 • Կարիեսի բուժում
 • Ատամի հեռացում
 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ
 • Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղյա պրոթեզ (յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ)

 

 

2․

 • 1-3-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
 • Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
 • Զինծառայողներ և նրանց հավասերացված անձինք, նրանց ընտանիքի անդամներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելկիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմնանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ
 • Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
 • Ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող 18 տարեկան և բարձր անձինք
 • Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
 • Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
 • Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները

 

Անվճար

 

 • Ատամի հեռացում

 

Համավճար

 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ
 • Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղյա պրոթեզ (յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ)

 

3․

 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
 • Մինչև 7 տարեկան երեխաներ
 • Առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաներ (նրանց թվին պատկանող անձինք)
 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բաղկացած ընտանիքի երեխաներ
 • Միածնող երեխաներ
 • 14-18 տարեկան արական սեռի նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք
 • Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Ձերբակալված, կալանավորված և ազատազրկման դատապարտված մինչև 18 տաևեկան երեխաներ
 • Մանկատներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Մինչև 18 տարեկան՝ դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաներ

 

Անվճար

 

 • Կարիեսի բուժում
 • Ատամի հեռացում

 

Համավճար

 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ

 

1․

2․

3․

 

Դիտումներ՝ 2245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Հետադարձ կապ

Ընտրել համապատասխան կապը

 • ???????
  A A A
 • ?????????
  arial verdana tahoma
 • ???????????
  regular light bold
 • ??????????????
  1px 2px 3px
 • ???????? ?????
  ???? ??????? ??? ???????? ??? ???
 • ???? ??????
 • ?????? ??????