0 8000 12 11

Մարդու իրավունքների պաշտպանության անվճար թեժ գիծ
menu

Իմացեք, թե որ ատամնաբուժական ծառայություններն են Ձեզ համար անվճար, եթե Դուք սոցիալապես անապահով կամ առանձին (հատուկ) խմբի ներկայացուցիչ եք

June 18, 2019

Գործունեություն | Իրավական աջակցություն | Իրավական աջակցություն | Ծրագիր։ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի կայունությունը՝ ՀՀ-ում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների մարտահրավերների լույսի ներքո 2019 | Հրապարակումներ | Նորություններ | Տեղեկատվական արշավ

Հելսինկյան քազաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակ հաճախ են դիմում բնակչության տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ՝ իրենց հասանելի անվճար ծառայությունների մասին տեղեկատվություն ստանալու նպատակով։

 

Հաշվի առնելով դա՝ ներկայացնում ենք բնակչության սոցիալապես անապահով և առանձին (հատուկ) խմբի ներկայացուցիչներին հասանելի անվճար կամ համավճարով (պետություն՝ 65 %, շահառու՝ 35%) տրամադրվող ատամնաբուժական ծառայությունները՝ ըստ առանձին խմբերի։

 

ՀՀ Կառավարության 11092013 թվականի  թիվ 45-Ն որոշման Հավելված 1-ի 2-րդ մասի համաձայն՝ «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում բնակչությանը ցուցաբերվող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացվում է նեղ մասնագիտացված և մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական կազմակերպություններում, ինչպես նաև խառը` մեծահասակների և մանկական ստոմատոլոգիական առողջության առաջնային պահպանման բժշկական կազմակերպություններում, իսկ տվյալ տարածքում վերջիններիս բացակայության դեպքում` տարածքային բժշկական կենտրոնների ամբուլատոր ծառայությունների ստոմատոլոգիական բաժանմունքներում կամ կաբինետներում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից վերոնշյալ ծառայությունների իրականացման համար տրվել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բժշկական գործունեության համապատասխան տեսակներով զբաղվելու լիցենզիա և տեղադրված է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում»:

 

Նույն հավելվածի 3-րդ մասն էլ սահմանում է «Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման վերաբերյալ պայմանագիր ունեցող ստոմատոլոգիական բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպության կողմից, անվճար ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում տվյալ քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթուղթը և ՀՀ Կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի թիվ 318-Ն որոշման հավելված 1-ով հաստատված` պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող բնակչության սոցիալապես անապահով ու առանձին (հատուկ) խմբերի ցանկում ընդգրկված խմբերից որևէ մեկին պատկանելության փաստը հավաստող համապատասխան փաստաթղթերը: Իսկ երեխաների համար (0-ից 8 և 12 տարեկան) անվճար ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության տրամադրման համար հիմք է հանդիսանում ծննդյան վկայականը»:

 

Թե կոնկրետ որ հաստատությունները պայմանագիր ունեն այդ ծառայությունները մատուցելու, տեղեկատվություն չգտանք, և այդ նպատակով զանգեցինք ՀՀ առողջապահության նախարարության թեժ գծին։ Հայտնեցին, որ Նախարարության կայքէջում այդ տեղեկատվությունը չկա, և որ քաղաքացիներն այդ տեղեկատվությունը կարող են ստանալ մարզպետարաններից։

 

Լոռու մարզպետարանից էլ բանավոր ներկայացրին հաստատությունների ցանկը, բայց կրկին նշեցին, որ այդ տեղեկատվությունը հրապարակված չէ։

 

Այսպես՝ Լոռու մարզում անվճար/համավճարով ատամնաբուժական ծառայություններ են տրամադրում Վանաձորի թիվ 2 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկան, Վանմեդ բժշկաստոմատոլոգիական կենտրոնը, Սպիտակում և Տաշիրում այդ ծառայությունները տրամադրվում են տեղի բժշկական կենտրոններում, Ստեփանավանում և Ալավերդիում՝ տեղի ստոմատոլոգիկան պոլիկլինիկաներում։

 

Լոռու մարզպետարանից տեղեկացրին, որ ոչ Առողջապահության նախարարության կողմից, բայց կրկին անվճար ատամնաբուժական ծառայություններ է տրամադրում նաև ՔՈԱՖ-ի կողմից Դսեղ գյուղում բացված կենտրոնը, որտեղ սպասարկվում են Դսեղի և շրջակա գյուղերի՝ մինչև 18 տարեկան երեխաները։

 

Անվճար/համավճարով ծառայությունները ստորև ներկայացնում ենք տեքստային և պատկերավոր ձևով․

 

1․ Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված՝

 • 30․01-35․00 անապահովության միավոր ունեցող
 • Մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • 65 տարեկանից բարձր անձինք
 • 35․01 անապահովության միավոր ունեցող 18 տարեկանից բարձր անձինք

Անվճար

 • Կարիեսի բուժում
 • Ատամի հեռացում
 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ
 • Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղյա պրոթեզ (յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ)

 

 

2․

 • 1-3-րդ խմբերի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
 • Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
 • Զինծառայողներ և նրանց հավասերացված անձինք, նրանց ընտանիքի անդամներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելկիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմնանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ
 • Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
 • Ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող 18 տարեկան և բարձր անձինք
 • Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
 • Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
 • Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները

 

Անվճար

 

 • Ատամի հեռացում

 

Համավճար

 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ
 • Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղյա պրոթեզ (յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ անգամ)

 

3․

 • Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ (մինչև 18 տարեկան)
 • Մինչև 7 տարեկան երեխաներ
 • Առանց ծնողական խնամքի մնացած մինչև 23 տարեկան երեխաներ (նրանց թվին պատկանող անձինք)
 • Հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բաղկացած ընտանիքի երեխաներ
 • Միածնող երեխաներ
 • 14-18 տարեկան արական սեռի նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք
 • Զինծառայողների և նրանց հավասարեցված անձանց ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ, ՀՀ պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Ձերբակալված, կալանավորված և ազատազրկման դատապարտված մինչև 18 տաևեկան երեխաներ
 • Մանկատներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքի մինչև 18 տարեկան երեխաներ
 • Մինչև 18 տարեկան՝ դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաներ

 

Անվճար

 

 • Կարիեսի բուժում
 • Ատամի հեռացում

 

Համավճար

 • Պուլպիտ
 • Պերիոդոնտիտ

 

1․

2․

3․

 

Դիտումներ՝ 1567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Հետադարձ կապ

Ընտրել համապատասխան կապը


 • Տառաչափ
  A A A
 • Տառատեսակ
  arial verdana tahoma
 • Հաստություն
  regular light bold
 • Հեռավորություն
  1px 2px 3px
 • Գունային սխեմա
  Սևով սպիտակի վրա Սպիտակով սևի վրա
 • Ֆոնի գույնը
 • Տեքստի գույնը