Helsinki Citizens' Assembly-Vanadzor

Rights

Independent observer. Analysis of Yerevan City Council snap elections.

September 24, 2018

Press Releases | Civilian Oversight and Monitoring

2018 թ. սեպտեմբերի 23-ին Երևան քաղաքի ավագանու ընտրությունների քվեարկության օրը «Անկախ դիտորդ» հասարակական դաշինքը կարճաժամկետ դիտորդական առաքելություն է իրականացրել Երևան քաղաքի 95 ընտրական տեղամասերում և բոլոր 10 Տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում:

read more

Independent Observer Alliance had registered the following violations by 7 p.m.

September 23, 2018

Press Releases | Civilian Oversight and Monitoring

There were also several registered cases of hindering the working process of observers.

read more

Independent Observer Alliance had registered several violations by 2:15 p.m.

September 23, 2018

Press Releases | Civilian Oversight and Monitoring

Overall, out of 95 observed electoral preceints, 17 were totally inaccessible. In 8 of the observed preceints, there was a policeman present during the commission session in the polling place.

read more

By 11:15 a.m. ,‘Independent Observer’ Alliance has registered the following violations

September 23, 2018

Press Releases | Civilian Oversight and Monitoring

In 2/4 polling place located in the administrative district of Nor Nork, one of the commission representative members of Civil Contract Party campaigned for My Step Alliance and against Prosperous Armenia Party by discussing some videos aloud. The head of the commission did not register the incident but stopped further propaganda.

read more

The Court will pass a judgment on additional punishment of doctors charged with the death of child Lia Misakyan

September 20, 2018

Legal Support | News

The Court reported that after the resumption of the case, the RA Police Information Center presented an information paper stating that defendants L. Vardanyan and Z. Ayvazyan had not been previously judged. The information paper contained information on the criminal record of this case under Article 130 § 2 of the RA Criminal Code.

read more

The Court of Appeal overturned the decision of the Administrative Court on the basis of the complaint by the protester

September 13, 2018

Legal Support | News

Yesterday the Administrative Court of Appeal overturned the judgment in part and declared unlawful the actions of the RA Police officers of March 24, 2016, which led to violations of N. Badalyan’s right to freedom of expression and opinion, right to freedom of assembly, right to freedom of movement and her right to personal liberty and security.

read more

Feedback

Select the relevant connection

 • Font size
  A A A
 • Font
  arial verdana tahoma
 • Thickness
  regular light bold
 • Spacing
  1px 2px 3px
 • Color scheme
  Black on a white background White on a black background
 • Background color
 • Text color