0 8000 12 11

FREE Hotline to report human rights violations

(Armenian) ՀՀ ոստիկանության կազմակերպման և գործունեության կարգավորիչ դաշտի մոնիթորինգի և իրավահամեմատական վերլուծության ծրագիր

October 20, 2019

Activities | Reports|Information Papers|Brochures | Publications | Own | Legislative Proposals | Legislative Proposals and Analysis

Sorry, this entry is only available in Armenian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

«ՀՀ ոստիկանության կազմակերպման և գործունեության կարգավորիչ դաշտի մոնիթորինգի և իրավահամեմատական վերլուծության ծրագրի» նպատակն է վերհանել ոստիկանության կազմակերպման և գործունեության նկատմամբ հասարակական և պետական հսկողության/վերահսկողության՝ Հայաստանի Հանրապետությունում առկա՝ օրենսդրորեն, ինչպես նաև կայուն հաստատված դատական և վարչարարական պրակտիկայով ամրագրված մեխանիզմները՝ Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած միջազգային պարտավորությունների տեսանկյունից:

 

Միջազգային չափորոշիչների համակարգը ներկայացնելիս հատուկ ուշադրություն է դարձվել պարտադիր բնույթ կրող նորմատիվ այն դրույթներին (և դրանք պարունակող պայմանագրերի հիման վրա ստեղծված միջազգային մարմինների մեկնաբանություններին), որոնց հետ ՀՀ օրենսդիր, դատական և վարչարարական պրակտիկայի հակասությունը ակնհայտ է և լրացուցիչ հիմնավորումներ չի պահանջվում: Պարտադիր այս աղբյուրների թվում կարևոր տեղ են զբաղեցնում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) նախադեպերը, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման հարցերի կոմիտեի (ԽԿԿ, CPT) և ՄԱԿ-ի խոշտանգման դեմ կոմիտեի զեկույցները: Ուղղորդող աբյուրների թվում են ԵԱՀԿ և միջազգային այլ կառույցների զեկույցները, ինչպես նաև կիրառելի լավագույն արտասահմանյան փորձը:

 

Վերլուծությունն իրականացվել է իրավահամեմատական մեթոդների կիրառմամբ` ուսումնասիրելով միջազգային չափորոշիչները, արտասահմանյան լավագույն փորձը և ներպետական մեխանիզմները՝ ներկա վիճակի և զարգացման հեռանկարների (այդ թվում՝ կարգավորիչ դաշտի վերաբերյալ օրինագծերի) համադրմամբ:

 

Զեկույցը՝ ԱՅՍՏԵՂ

views: 188

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Feedback

Select the relevant connection

Customize text view

Current Announcements


 • Font size
  A A A
 • Font
  arial verdana tahoma
 • Thickness
  regular light bold
 • Spacing
  1px 2px 3px
 • Color scheme
  Black on a white background White on a black background
 • Background color
 • Text color