Helsinki Citizens' Assembly-Vanadzor

menu

ՀՀ-ում տարեցներին սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու հայեցակարգի իրականացման 2015-2019թթ. միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցի կատարման վերաբերյալ տեղեկանք

October 12, 2018

Գործունեություն | Զեկույցներ|Տեղեկանքներ|Գրքույկներ | Պետական կառույցներ | Սոցիալական ապահովության իրավունք | Քաղաքացիական վերահսկողություն և մշտադիտարկում

Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության ծերացման հետևանքների հաղթահարումը, ինչպես նաև տարեց անձանց սոցիալական պաշտպանության խնդիրները՝ որպես պետության սոցիալական քաղաքականության գերակա ուղղություններ, ամրագրված են Ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության մեջ։ Ռազմավարությունը, ինչպես նաև ռազմավարության իրականացման միջոցառումների ծրագիրը, հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից 2017թ. մայիսի 18-ին։

 

Այս տեղեկանքում ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ներկայացնում է Միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցի իրականացման գնահատումը:

 

Ծրագրում ընդգրկված բոլոր 7 միջոցառումների պատասխանատուն ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունն է. ՀՀ Առողջապահության, ՀՀ Տարածքային կառավարման և զարգացման, ՀՀ Կրթության և գիտության, ՀՀ Մշակույթի նախարարությունները, ինչպես նաև տեղական կառավարման մարմինները և հասարակական կազմակերպությունները համակատարողներ են համաձայնությամբ:

 

Դրանց մեծ մասը պետք է իրականացված լինեին մինչև 2018թ.-ը: Սակայն 3 ծրագիր ընդհանրապես չի իրականացվել, 2-ը մեծամասամբ իրականացվել է, մյուսները իրականացվել են մասամբ:

 

Նկատենք, որ ոչ մի միջոցառում լիովին իրականացված չէ:

 

Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բացի նրանից, որ միջոցառումները հստակ ձևակերպված չեն և դժվարչափելի են, դրանք ոչ ամբողջությամբ են արտացոլում Հայեցակարգում ընդգրկված խնդիրները: Այսինքն՝ անգամ կատարյալ իրականացնելու դեպքում խնդիրների մի մասը մնալու է չլուծված:

 

Չնայած նրան, որ միջոցառումներից միայն 2-ն են, որ ֆինանսավորում չեն պահանջում, ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակին միայն մեկ միջոցառման վերաբերյալ է ծախսված ֆինանսական միջոցների մասին տեղեկատվություն տրամադրվել:

 

Միջոցառումների մանրամասն նկարագրություններն ու դրանց իրականացման վիճակը ներկայացված են ՏԵՂԵԿԱՆՔՈՒՄ

 

Ուսումնասիրության արդյունքում վերհանված խնդիրների շուրջ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակը ներկայացրել է հետևյալ առաջարակությունները.

 

 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատվող հայեցակարգային փաստաթղթերի իրականացման արդյունավետության ապահովման նպատակով նախատեսել ֆինանսական համարժեք միջոցներ ՀՀ պետական բյուջեից, նախապես ձեռք բերել պայմանավորվածություններ ֆինանսական ներդրումների վերաբերյալ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ,
 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատվող հայեցակարգային փաստաթղթերի մշակման և իրականացման գործընթացում ապահովել միջոլորտային համագործակցություն և մասնակցայնություն՝ ներգրավելով համապատասխան նախարարությունների, միջազգային ու հասարակական կազմակերպությունների և շահառու խմբի ներկայացուցիչներին,
 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատվող հայեցակարգային փաստաթղթերի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ծրագրերում ներառվող միջոցառումները ձևակերպել հնարավորինս հստակ՝ հաշվի առնելով չափելիության սկզբունքը և դրանց իրականացման ժամանակագրությունը,
 • ՀՀ Կառավարության կողմից հաստատվող բոլոր հայեցակարգային փաստաթղթերը մշակելիս և իրականացնելիս հիմք ընդունել միջազգային նորմերն ու սկզբունքները:
Դիտումներ՝ 2394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Հետադարձ կապ

Ընտրել համապատասխան կապը

 • ???????
  A A A
 • ?????????
  arial verdana tahoma
 • ???????????
  regular light bold
 • ??????????????
  1px 2px 3px
 • ???????? ?????
  ???? ??????? ??? ???????? ??? ???
 • ???? ??????
 • ?????? ??????